Temel elektronik bilgisi, direnç, kondensatör vb devre bileşenlerinin en basit ve temel düzeyde çalışma prensipleri, kullanım amaçlarını ve yerlerini açıklar.