Arduino ve sensör vb. bileşenleri sağlıklı olarak biribirine bağlamak için gerekli temel düzeyde elektrik ilkeleri.