Available courses

Arduino bir giriş-çıkış kartı ve işlemci dilini içeren uygulama platformudur.  Bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici (ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4 gibi), 16mhz kristal osilator ve bağlantılar için gerekli yan elemanlardan oluşur. Ardunionun içerdiği bu bileşenler ile ilgili detay bilgilere Çeşitli Bileşenler kategorisinden erişebilirsiniz.

Arduino kartlar, giriş-çıkış sayısı, hafıza, Atmel AVR vb. farklı modeller şeklinde üretilmektedir. Projenizde ihtiyaç duyduğunuz kapasite doğrultusunda gerekli modeli kullanabilirsiniz.

Bu derste arduinonun ne olduğu neler yapabileceği, kısıtlamaları, modelleri ve bu modellerin karşılaştırılması ve seçim karar kriterlerine yer verilecektir.